xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

孔雀鱼幼鱼怎么养,不一样的厦门体验

孔雀鱼幼鱼怎么养 活饵料是最佳选择

更新时间:2016-05-13 22:17:38

孔雀鱼幼鱼怎么养,孔雀鱼是一种非常漂亮的观赏鱼,由于其性格温文尔雅,而且体色徇丽多彩,拥有众多的粉丝,有许多养鱼爱好者饲养孔雀鱼,对于没有饲养经验的鱼友来说孔雀鱼幼鱼的饲养是比较有难度的。那孔雀鱼幼鱼怎么养呢?

孔雀鱼幼鱼怎么养,小幼鱼的成长与它的食物是非常密切的,如果其营养跟不上,势必会导致孔雀幼鱼生长缓慢,所以在喂食方面要着重注意,以下这三方面必须做到最好:首先要注意的是要掌握好喂食时间,第一天不要喂食,第二天再开始喂;其次,喂养刚出生的孔雀鱼,在选择食物方面需要特别注意,可以选择专业的鱼饲料;也可以喂蛋黄,具体的喂食方面有3种方法:1、喂草履虫、丰年虾、水蚯蚓,丰年虾可以到鱼铺买卵来孵化;对于小孔雀鱼鱼来说,选择活饵料是最佳选择,因为活铒不仅会增强小鱼的体质也会让小鱼色彩漂亮;2、鸡蛋黄,可以捏碎用纱布包住,喂的时候在鱼缸里晃晃.也可以用一小部分放到水里;(喂食蛋黄,一定要做好及时清洁水质)3、饲料,如果是固体颗粒饲最好先将饲料捏碎,然后再投放到水里,给小孔雀鱼吃,饲料被泡软,小鱼就能吃了;最后在喂养孔雀鱼的过程中要注意,一定要适量,一般保证鱼儿能在10分钟左右将食物吃完即可。记住,食量既不能太多也不能太少。

孔雀鱼幼鱼怎么养,其次我们来说说小孔雀幼鱼的换水问题吧。水环境对幼鱼的影响是致命的,因此确保水质条件稳定平衡(如水温、酸碱度等等),这是确保幼鱼能存活的关键,所以我们对于给小孔雀鱼换水要特别重视。如果是有过滤设备的鱼缸,三天换一次水,每次换三分之一;如果是小鱼缸(缸子过小的话,注意放养密度不要过高),那么每天换一遍,换约五分之一。在换水的时候要千万注意新水的水温要尽量和原缸内的水温保持一致,不要差太多,正负0.5度以内最好,因为这时候的小鱼太脆弱.换水时也不要让水流的冲击力太强.还一个要注意一定不能用刚接出来的自来水换,新接出来的自来水中含有大量对鱼有害的物质,所以刚接出来的水一定要放上两三天后,再给小鱼换。

还有要注意小孔雀鱼一般都是喜欢老水,只要水不是太浑浊就不要换的太勤,最好把水温控制在25度左右就好,切记水温不要太高。因为小孔雀鱼在高温下,新陈代谢过快,即使吃的再多,也供不上代谢出去的速度快,尤其是钙质,会导致在一段时间后就可能出现突发畸形等病症,而且即使是在成鱼后也易发生如早衰、母鱼产后塌腰或公鱼突然塌腰、母鱼产出的子代畸形多等负面情况,所以大家在水温方面要多小心一些为好!

要想养好小孔雀鱼幼鱼,最重要的莫过于做好喂食和换水这两方面的管理,养鱼其实就是养心,所以只要大家多一点耐心,多一点细心,就会把自己的爱鱼顺利养活,完美蜕变成华丽丽的孔雀鱼成鱼。

第2858天
2013-06-23

图片 1

图片 2 图片 3 图片 4 图片 5 图片 6 图片 7 图片 8 图片 9 图片 10 图片 11 图片 12 图片 13 图片 14 图片 15 图片 16 图片 17

图片 18 图片 19 图片 20 图片 21 图片 22 图片 23 图片 24 图片 25 图片 26 图片 27 图片 28 图片 29 图片 30 图片 31 图片 32 图片 33 图片 34 图片 35 图片 36 图片 37 图片 38

图片 39 图片 40 图片 41 图片 42 图片 43 图片 44 图片 45 图片 46 图片 47

图片 48 图片 49 图片 50 图片 51 图片 52

第365天
2006-08-26

第3205天
2014-06-05

第1天
2005-08-27

图片 53

第3128天
2014-03-20

第3648天
2015-08-22

第2806天
2013-05-02

第3268天
2014-08-07

第2694天
2013-01-10

图片 54

图片 55

第3577天
2015-06-12

第2411天
2012-04-02

图片 56

第3604天
2015-07-09

图片 57 图片 58

第2732天
2013-02-17

第1790天
2010-07-21

图片 59

第2186天
2011-08-21

第2738天
2013-02-23

图片 60

图片 61

图片 62 图片 63 图片 64 图片 65

第2115天
2011-06-11

图片 66 图片 67

第2214天
2011-09-18

第3622天
2015-07-27

第2829天
2013-05-25

第1768天
2010-06-29

第2808天
2013-05-04

第2489天
2012-06-19

第3193天
2014-05-24

图片 68

第1907天
2010-11-15

第3362天
2014-11-09

图片 69

第2263天
2011-11-06

第3360天
2014-11-07

第2889天
2013-07-24

第1559天
2009-12-02

第3643天
2015-08-17

第2217天
2011-09-21

图片 70 图片 71 图片 72 图片 73

图片 74

图片 75

图片 76

第1572天
2009-12-15

图片 77

第3626天
2015-07-31

图片 78

第3653天
2015-08-27

第3461天
2015-02-16

第3189天
2014-05-20

第1150天
2008-10-19

图片 79

图片 80

图片 81

图片 82

图片 83 图片 84

图片 85

图片 86

第2843天
2013-06-08

第562天
2007-03-11

第3567天
2015-06-02

图片 87 图片 88 图片 89 图片 90 图片 91 图片 92 图片 93 图片 94 图片 95 图片 96 图片 97 图片 98 图片 99 图片 100 图片 101 图片 102 图片 103 图片 104 图片 105 图片 106 图片 107 图片 108 图片 109 图片 110 图片 111 图片 112 图片 113 图片 114 图片 115 图片 116 图片 117 图片 118 图片 119 图片 120 图片 121 图片 122 图片 123 图片 124 图片 125 图片 126 图片 127 图片 128 图片 129 图片 130 图片 131 图片 132 图片 133 图片 134 图片 135 图片 136 图片 137 图片 138 图片 139 图片 140 图片 141 图片 142 图片 143 图片 144 图片 145 图片 146 图片 147 图片 148 图片 149 图片 150 图片 151 图片 152 图片 153

图片 154 图片 155 图片 156 图片 157

第2553天
2012-08-22

图片 158

图片 159

第1424天
2009-07-20

图片 160

第2212天
2011-09-16

鼓浪屿

图片 161 图片 162 图片 163 图片 164 图片 165 图片 166 图片 167 图片 168 图片 169 图片 170 图片 171 图片 172 图片 173 图片 174 图片 175 图片 176 图片 177 图片 178 图片 179 图片 180 图片 181 图片 182 图片 183 图片 184 图片 185 图片 186 图片 187 图片 188 图片 189 图片 190

图片 191

图片 192

图片 193

第2068天
2011-04-25

图片 194

图片 195

第1569天
2009-12-12

第2934天
2013-09-07

图片 196

第3361天
2014-11-08

第3636天
2015-08-10

第3581天
2015-06-16

第1867天
2010-10-06

第3003天
2013-11-15

第3105天
2014-02-25

图片 197 图片 198

第2991天
2013-11-03

图片 199

图片 200

第3641天
2015-08-15

图片 201

图片 202 图片 203 图片 204 图片 205 图片 206 图片 207 图片 208 图片 209 图片 210 图片 211 图片 212 图片 213 图片 214 图片 215 图片 216 图片 217 图片 218 图片 219 图片 220 图片 221 图片 222 图片 223 图片 224 图片 225 图片 226 图片 227 图片 228 图片 229 图片 230 图片 231 图片 232 图片 233 图片 234 图片 235 图片 236 图片 237 图片 238 图片 239 图片 240 图片 241 图片 242 图片 243 图片 244 图片 245 图片 246 图片 247 图片 248 图片 249 图片 250 图片 251 图片 252 图片 253 图片 254 图片 255 图片 256 图片 257 图片 258 图片 259 图片 260 图片 261 图片 262 图片 263 图片 264 图片 265 图片 266 图片 267 图片 268 图片 269 图片 270 图片 271 图片 272 图片 273 图片 274 图片 275 图片 276 图片 277 图片 278 图片 279 图片 280 图片 281 图片 282 图片 283 图片 284 图片 285 图片 286 图片 287 图片 288 图片 289 图片 290 图片 291 图片 292 图片 293 图片 294

图片 295 图片 296 图片 297 图片 298 图片 299 图片 300 图片 301

第2210天
2011-09-14

第1375天
2009-06-01

图片 302

图片 303

第1866天
2010-10-05

第2981天
2013-10-24

第3206天
2014-06-06

第673天
2007-06-30

图片 304 图片 305 图片 306 图片 307 图片 308 图片 309 图片 310 图片 311 图片 312 图片 313 图片 314

图片 315

鼓浪屿 图片 316

图片 317

第3424天
2015-01-10

图片 318

第3062天
2014-01-13

图片 319 图片 320 图片 321 图片 322 图片 323 图片 324 图片 325 图片 326 图片 327 图片 328 图片 329

图片 330

图片 331

第3天
2005-08-29

图片 332

图片 333

第2038天
2011-03-26

图片 334

图片 335

图片 336

图片 337 图片 338 图片 339 图片 340 图片 341 图片 342 图片 343 图片 344 图片 345 图片 346 图片 347 图片 348 图片 349 图片 350 图片 351 图片 352

图片 353

图片 354 图片 355

图片 356 图片 357

图片 358

第1722天
2010-05-14

图片 359

图片 360

图片 361

第3126天
2014-03-18

第1607天
2010-01-19

图片 362

第861天
2008-01-04

图片 363

第1031天
2008-06-22

图片 364

图片 365

第3634天
2015-08-08

图片 366

显示全部105天 收起

第2154天
2011-07-20

厦门 图片 367

图片 368 图片 369 图片 370 图片 371 图片 372 图片 373 图片 374

图片 375 图片 376 图片 377

第424天
2006-10-24

图片 378

图片 379

图片 380

第1843天
2010-09-12

第3046天
2013-12-28

图片 381 图片 382

图片 383

图片 384 图片 385 图片 386 图片 387 图片 388 图片 389 图片 390 图片 391 图片 392 图片 393 图片 394 图片 395 图片 396

第3576天
2015-06-11

图片 397 图片 398

图片 399 图片 400

第3064天
2014-01-15

图片 401

第2209天
2011-09-13

第1504天
2009-10-08

图片 402

图片 403

图片 404

图片 405

图片 406 图片 407

第1301天
2009-03-19

第1076天
2008-08-06

第3359天
2014-11-06

第2211天
2011-09-15

图片 408

第1381天
2009-06-07

图片 409 图片 410 图片 411 图片 412 图片 413 图片 414 图片 415 图片 416 图片 417 图片 418 图片 419 图片 420 图片 421 图片 422 图片 423 图片 424 图片 425 图片 426 图片 427 图片 428 图片 429 图片 430 图片 431 图片 432 图片 433 图片 434 图片 435 图片 436 图片 437 图片 438 图片 439 图片 440 图片 441 图片 442 图片 443 图片 444 图片 445 图片 446 图片 447 图片 448 图片 449 图片 450 图片 451 图片 452 图片 453 图片 454 图片 455 图片 456 图片 457 图片 458 图片 459 图片 460 图片 461 图片 462 图片 463 图片 464 图片 465 图片 466 图片 467 图片 468 图片 469 图片 470 图片 471 图片 472 图片 473 图片 474 图片 475 图片 476 图片 477 图片 478 图片 479 图片 480 图片 481 图片 482 图片 483 图片 484 图片 485 图片 486 图片 487 图片 488 图片 489 图片 490 图片 491 图片 492 图片 493 图片 494 图片 495 图片 496 图片 497 图片 498 图片 499 图片 500 图片 501 图片 502 图片 503 图片 504 图片 505 图片 506 图片 507 图片 508 图片 509 图片 510 图片 511 图片 512 图片 513 图片 514

图片 515

第1565天
2009-12-08

图片 516

第860天
2008-01-03

第3171天
2014-05-02

第2558天
2012-08-27

第2201天
2011-09-05

图片 517

图片 518

厦门

第2338天
2012-01-20

第671天
2007-06-28

第615天
2007-05-03

图片 519

第2617天
2012-10-25

第713天
2007-08-09

第2613天
2012-10-21

第2983天
2013-10-26

第1949天
2010-12-27

第2701天
2013-01-17

第2476天
2012-06-06

第3568天
2015-06-03

图片 520 图片 521 图片 522 图片 523 图片 524 图片 525 图片 526 图片 527 图片 528 图片 529 图片 530 图片 531 图片 532 图片 533 图片 534 图片 535 图片 536 图片 537 图片 538 图片 539 图片 540 图片 541 图片 542 图片 543 图片 544 图片 545 图片 546 图片 547 图片 548 图片 549 图片 550 图片 551 图片 552 图片 553 图片 554 图片 555 图片 556 图片 557 图片 558 图片 559 图片 560 图片 561 图片 562 图片 563 图片 564 图片 565 图片 566 图片 567 图片 568 图片 569 图片 570 图片 571 图片 572 图片 573 图片 574 图片 575 图片 576 图片 577 图片 578 图片 579 图片 580 图片 581 图片 582 图片 583 图片 584 图片 585 图片 586 图片 587 图片 588 图片 589 图片 590 图片 591 图片 592 图片 593 图片 594 图片 595 图片 596 图片 597 图片 598 图片 599 图片 600 图片 601 图片 602 图片 603 图片 604 图片 605 图片 606 图片 607 图片 608 图片 609 图片 610 图片 611 图片 612 图片 613 图片 614 图片 615 图片 616 图片 617 图片 618 图片 619 图片 620 图片 621 图片 622 图片 623 图片 624 图片 625 图片 626 图片 627 图片 628 图片 629 图片 630 图片 631 图片 632 图片 633 图片 634 图片 635 图片 636 图片 637 图片 638 图片 639 图片 640 图片 641 图片 642 图片 643 图片 644 图片 645 图片 646 图片 647 图片 648 图片 649 图片 650 图片 651 图片 652 图片 653 图片 654 图片 655 图片 656 图片 657 图片 658 图片 659 图片 660 图片 661 图片 662 图片 663 图片 664 图片 665 图片 666 图片 667 图片 668 图片 669 图片 670

图片 671

第3131天
2014-03-23

第2775天
2013-04-01

第3562天
2015-05-28

第425天
2006-10-25

图片 672

图片 673

图片 674

第2434天
2012-04-25

本文由精准三肖期期公开发布于买车用车,转载请注明出处:孔雀鱼幼鱼怎么养,不一样的厦门体验

您可能还会对下面的文章感兴趣: